adj.

admirable, stupendous.

adj.

Սքանչելի արուեստիւ եղեալ. եւ Սքանչելի արուեստից արարօղ.

Սքանչելարուեստ հրաշիւք ներգործեալ քեւ ի մեզ։ Սուր աստուածամուխ, նշան սքանչելարուեստ. (Նար. կուս. եւ Նար. խչ.։)