s.

running, course.

s.

Վազելն՝ ըստ ամենայն առման. πήδημα, ἑξάλμα եւ այլն.

Զսպեսցես զխանչումնն. քանզի այսպիսի պատրաստութիւն զ՝ի վեր վազումն սրտիդ ի բաց բառնայ. (Բրս. բարկ.։)

Արտաքս վազումն պայծառութեան. (Ածաբ. մկրտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վազումն վազմունք
accusatif վազումն վազմունս
génitif վազման վազմանց
locatif վազման վազմունս
datif վազման վազմանց
ablatif վազմանէ վազմանց
instrumental վազմամբ վազմամբք