Բառ անստոյգ. ընթերցի՛ր կամ իմա՛. Սակուր. սակր.

Զինուորք ունէին վաղերք, եւ վակուրք, սուսերք, եւ սւնիք. (Արծր. ՟Գ. 2։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծովակուր

Voir tout