adj.

morning;

adv.

—, ի —, in the morning, early.

s.

πρωΐ, τὸ πρωΐ mane ἐωθινός, ὁρθρινόν matutinum tempus. Վաղուի օր. այգ. առաւօտ. առւօտ. սապահ.

Եւ եղեւ երեկոյ, եւ եղեւ վաղորդայն։ Ի վաղորդայնէ մինչեւ ի վաղորդայն։ Յերեկոյս, ի վաղորդայն, եւ ի հասարակ աւուր։ Մինչեւ յերեկոյ եւ ի վաղորդայն։ Ողորմութիւն ձեր իբրեւ զամպ վաղորդայն։ Իբրեւ զցօղ վաղորդայնոյ՝ որ անացնէ.եւ այլն։

Գրեթէ յորմէ հետէ յաղագս օրինացն սկսաք ասել ի վաղորդայնէ՝ միջորեայ իսկ եղեւ. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)

Ի վաղորդայնէ տուընջեանն առ մուտս արեւուն։ Խաւարն ինձ ճառագայթ, եւ գիշերն՝ վաղորդայն։ Ի սկիզբն վաղորդայնի մշտատիւըն ժամու. (Նար. ՟Ի՟Թ. ՟Կ՟Ե. եւ Նար. խչ.։)

adv.

Եւ իւր մ. τὸ πρωΐ mane. Այգուց. ընդ առաւօտն. ի վաղիւ անդր. առւըտանց.

Պատրաստեցարու՛ք վաղորդայն տալ պատերազմ։ Յարուցեալ ի վաղորդայն անդր՝ ասէ. (՟Ա. Մակ. ՟Գ. 58։ Ծն. ՟Ի՟Դ. 54։)