s.

market-place, bazaar;
emporium;
counting-house.

s.

ἁγορά, πρατήριον forum. Վաճառանոց, եւ վաճառատեղի. հրապարակ վաճառաց, շուկայ, եւ Կրպակ, խանութ. չարշը պազար, պազար եէրի.

Այժմիկ զտաճարսն ամենայն շուրջ վաճառարանաւն պարտ է պատրաստել։ Այնոքիկ՝ որ առ վաճառարանաւն են շինութիւնք. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Տաղաւարս կառուցանելով ընդ վաճառարանին. (անդ. ՟Է։)

Զմանկունս ազատս յաղագս հայրենեաց պարտուց ձգեալ ի վաճառարանն. (Բրս. վաշխ.։)

Վաճառարան է կենցաղս այս։ Ամենքին իբրեւ ի վաճառարանի եմք. ջանացարու՛ք շահել. (Խոսր.։ Վրք. ոսկ.։)

Որ ի վաճառարանս մտանէ, տեսանէ զզանազան համադամս կերակրոցն եւ ըմպելեացն եւ այլն. (Լմբ. պտրգ.։)

Զփողոց վաճառարանին Կոստանդինուպօլսի. (Վրք. ածաբի.։)

Տալ զգինն՝ որպէս եւ արժէր ի վաճառարանն. (Մխ. դտ.։)

Իւր վաճառարանն տուն էր լեալ երից մանկանցն անանիանցն. (Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Լ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաճառարան վաճառարանք
accusatif վաճառարան վաճառարանս
génitif վաճառարանի վաճառարանաց
locatif վաճառարանի վաճառարանս
datif վաճառարանի վաճառարանաց
ablatif վաճառարանէ վաճառարանաց
instrumental վաճառարանաւ վաճառարանաւք