s.

enjoyment;
convenience.

s.

Վայելելն. վայելք. վայելուած.

Որոց յամէ (կամ յամր է) ստացումնն, փութալի է վայելումն։ Յառաւել վայելումն կենացն յաւիտենից առիթ եղեւ նորա։ Անց զնոքօք վայելման ժամանակն։ Ի բազմապատիկ վայելմունս բարեացն. (Բրս. պհ. ՟Ա։ Վրք. ոսկ.։ Մխ. երեմ.։ Պիտ.։)

Եւ որպէս Վայելուչն գոլ. յարմարութիւն. պատշաճաւորութիւն.

Իւրացուցանէր զմիտն ընդ վայելումն եւ ճահողութեան երանելոյ եւ գերագունի իւրոյ բնութեան. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վայելումն վայելմունք
accusatif վայելումն վայելմունս
génitif վայելման վայելմանց
locatif վայելման վայելմունս
datif վայելման վայելմանց
ablatif վայելմանէ վայելմանց
instrumental վայելմամբ վայելմամբք