adj.

equally decorous;
enjoying together.

adj.

συμπρέπων mutuum decorem vel ornamentum afferens. համանման վայելչութեամբ. եւ Կցորդ վայելից.

Հայր բարեմիտ, եւ որդի դիւրահաւան՝ առ իրեարս ի միասին նստին, եւ վայելչակիցք են. (Առ որս. ՟Ժ՟Դ։)

Միշտ վայելչակից ինձ եղեալ գտանիցիք. (Պիտ.։)