adj.

cf. Վայրաբնակ;
local.

adj.

Վայրաբնակ. եւ Վայրական.

Որ աւազակք են, վայրակեաց արիւնարբու գազանաց նման են. (Կանոն.։)

Ապենիազն աստուած վայրակեաց բնակութեան եւ կայանաւոր սահմանացն. (Ագաթ. այսինքն անկարօտ տեղւոյ։)