va.

to undo, to destroy, to ruin, to upset, to overthrow, to overcome.

ն.

κατέχω teneo. Պատել պաշարել պնդապէս. կաշկանդել (իբր վանդակաւ. լծ. հյ. պնդել. պ. պէնտ կապ) կամ վկանդել. յաղթահարել. աշխատ առնել, վտանգել, տկարացուցանել. (իբր արմատ բառիս հիւանդ. որպէս եւ պ. վէնտ, է աշխատութիւն, տարժանումն).

Որ այնպիսի ժանտ ախտիւք վանդակեալ իցէ. յն. ըմբռնեալ, կամ պնդեալ, վարակեալ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 15։)

Առաջի արկանելով վանդէին գրեթե մինչեւ իսպառ իսկ. (Պիտ.։)