adj.

Որ վաշխիս ժողովէ. վաշխակեր. վաշխամփոփ. վաշխառու.

Իժից ծնունդք զորովայն մօրն ծակեն ելանեն, եւ փոխոյն ծնունդք վաշխաժողովացն պատառեն. (Մանդ. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վաշխաժողովութիւն, ութեան

Voir tout