ՎԱՇԽԱԿԵՐ ՎԱՇԽԱՄՓՈՓ cf. ՎԱՇԽԱԺՈՂՈՎ. τοκογλύφος foenerator. Վաշխակերքն զինչսն համայն վաշխեն, եւ ծնանի եւ բուսանի. (Բրս. վաշխ.։)

Ի զրկօղ մեծատանց, ի վաշխամփոփէ, եւ ի տոկոսառէ. (Մաշկ.։)