adj.

Բնակեալ որպէս թէ ի վաչեակս կամ ի վաչեայ տունս. վրանաբնակ, կամ ի սայլս զետեղեալ.

Եւ այլոց խառնաղանճ անթիւ անբնական վաչկատուն զօրութեանց. (Բուզ. ՟Գ. 7.) որպէս յն. ἀμαξάοικος in plaustro degens մակգիր սկիւթացւոց։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաչկատուն վաչկատունք
accusatif վաչկատուն վաչկատունս
génitif վաչկատան վաչկատանց
locatif վաչկատան վաչկատունս
datif վաչկատան վաչկատանց
ablatif վաչկատանէ վաչկատանց
instrumental վաչկատամբ վաչկատամբք