s.

ՎԱՌՎԱՌՈՒԿ կամ ՎԱՌՎՌՈՒԿ. ἅλυσσον alysson, alyssum եւ been, themen. իտ. ben bianco, ben russo. Խոտ բարձօղ զկատաղութիւն շան. կատաղած շան դեղ

(Բժշկարան.) ուր դնի.

Ալուսան. իշաքեղ կամ փշաքեղ.

եւ (Գաղիան.) ուր գրի.

Բահման, իշաքեղ։