adj.

ill-horsed.

adj.

Ոյր ձին է վատ եւ անպիտան կամ խրտչօղ.

Բազումք յետս էին (՛) վատաձիոցն պարսից. (եւ քաջաձիքն յառաջեալ հասանէին ի տեղի պատերազմին. Փարպ.։)