adj.

notorious, infamous, disgraceful, ignominious.

adj.

Աննշան. անշուք. չարաշուք. վատթար. վատանուն. չար.

Մերուժան վատանշան գրգռէր զթագաւորն պարսից։ Վատախորհուրդք են՝ վատանշանք։ Բարսիղիդէս վատանուն վատանշան. (Բուզ. ՟Դ. 23. 55։ Կոչ. ՟Զ։)

Ի ձեռն վատանշան առն միոյ նուազագունի եղեն օճիրք անհնարին չարեաց. (Կաղանկտ.։)

Դա աւադիկ եւ ի հելլենագիր օրէնսն վատանշան գրեցան նոքա (գուսանք եւ կաքաւիչք). (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12։)