adj.

δυσώνυμος , inauspicati nominis. պ. պէտնամ. Կեղտանուն. չարանուն. վատ եւ վատթար ծանուցեալ.

Բասիղիդէս վատանուն. (Կոչ. ՟Զ։)

Որ փախչէր, վատանուն յաշխարհի երեւէր։ Զանձն եւ զարեաց աշխարհ վատանուն առնէ. (Եղիշ. ՟Ե։ Փարպ.։)