s.

school, pension, institution.

cf. ՎԱՐԺԱՐԱՆ. γυμνάσιον gymnasium.

Առ այսոքիւք վարժանոցս պարտ է կազմել համբակաց. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Այնոքիկ՝ որ առ վարժանոցսն են. (անդ։)

Զոր օրինակ տացէ ոք զմանուկ իւր ի վարժանոց, եւ նա ոչ ուսանի. (Հց. աթ. կիւրղ.։)