adj.

hoping for reward, interested.

adj.

Ուր իցէ ակնկալութիւն վարձու եւ շահու անձին. վարձկանական. վարձական.

Եւ եղեւ ի խռնել ժողովրդոցն ... տեսե՞ր զմարդկան վարձաւորական զառընթերակացութիւն. (Ոսկ. ղկ.։)