s.

oats;
cf. Վարսակ.

s.

ՎԱՐՃՈՂ կամ ՎԱՐՃՈԽ եւ ՎԱՐՃՈԽՈՒՏ. ա. Բառ ռմկ. որ թուի Վարսակ, եւ վարսակուտ.

Յաղագս եղեգան եւ սիզի եւ վարճողի։ Եղէգն եւ վարճող եւ հայֆայն։ Ոմանք զթրմղի ցօղուն ցանեն ի վերայ վարճոխուտ եւ հայֆայուտ տեղոյն, եւ չորացնէ զամէնն. (Վստկ. ՟Խ՟Գ։)