Բառ անյայտ. որպէս յն. վէվէօս, այսինքն հաստատուն. իբր Անյեղլի ոգւով կամ ի խորհուրդս. կամակար. եւ կամ իբր Վաւաշաշունչ. առօղ զհոտ պղծութեան.

Ոչ զինչս ուրուք ձրձեաց առ ի լրումն կարօտութեան, այլ զամուսնութիւն նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց առ վաւաշունչս գիտութեան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վաւաշունչ վաւաշունչք
accusatif վաւաշունչ վաւաշունչս
génitif վաւաշնչոյ վաւաշնչոց
locatif վաւաշունչ վաւաշունչս
datif վաւաշնչոյ վաւաշնչոց
ablatif վաւաշնչոյ վաւաշնչոց
instrumental վաւաշնչով վաւաշնչովք