ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ՎԵՐԱԾԱԳԵԼ. Ի վերուստ կամ վերստին ծագել զլոյս կամ որպէս զլոյս.

Փառք վերածագողիդ զլոյս. (Շար.։)

Վերածագեաց մեզ արեգակն արդարութեան։ Լոյս ի յերկնից վերածագեալ՝ ի ձեւ խաչի մարմնոյն խաչեալ. (Զքր. կթ.։ Շ. վիպ.։)