s.

anametrisis.

s.

Օդաչափութիւն. չափ կլիմայից. աստիճան՝ աշխարհագրական եւ աստղաբաշխական.

Վերաչափութիւն առնելով ժամագիտականաւն. (Խոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերաչափութիւն վերաչափութիւնք
accusatif վերաչափութիւն վերաչափութիւնս
génitif վերաչափութեան վերաչափութեանց
locatif վերաչափութեան վերաչափութիւնս
datif վերաչափութեան վերաչափութեանց
ablatif վերաչափութենէ վերաչափութեանց
instrumental վերաչափութեամբ վերաչափութեամբք