adj.

Հոլովեալ՝ թաւալեալ եւ կուտեալ որպէս զվէմ. (եթէ ընթերցիս, Վիմայոլով, լինի՝ Ի բազում վիմաց զօդեալ).

Կարկառք պնդակցորդք քարապատուարք՝ վիմահոլովք. (Նար. խչ.։)