s.

ՎՏԱՆԳՈՒԹԻՒՆ ՎՏԱՆԳՈՒՄՆ. Վտանգիլն (ը ամ առման).

Վտանգելոց օգնական. վտանգութիւն՝ է՛ որ հիւանդութեան, եւ է՛ որ մեղաց, եւ կամ հաւատոյ։ Եւ եյս ի կամայից է վտանգութիւն փախչել յանհաւատից եւ ի չարաց. (Շ. բարձր.։)

Զվտանկութիւն քաղաքին յաւելու առ ի նշանակ. (Ոսկ. ես.։)

Բազմաց վտանգումն իրքն լինէին. (Ոսկ. լուս.։)

Զվտանգումն բարեկամին՝ անձին քում համարեա. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վտանգումն վտանգմունք
accusatif վտանգումն վտանգմունս
génitif վտանգման վտանգմանց
locatif վտանգման վտանգմունս
datif վտանգման վտանգմանց
ablatif վտանգմանէ վտանգմանց
instrumental վտանգմամբ վտանգմամբք