adj.

Ուր կայցէ տասն թիւ. տասնաւոր. տասնեակ.

Ընդդէմ դարձաւ փարաւոնի տասնաթիւ նշանացն արուեստիւք. (Լմբ. իմ.։)

Լուսապաճոյճ բանքն տասնաթիւք. այսինքն ժ պատուիրանք. (Տօնակ.։)