adj.

ՏԱՐԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԳՐԵԼԻ. Արժանի տարագրելոյ. տարագիր. մերժելի. անպիտան.

Մարդս մոլեգնական՝ տարագրական, եւ կորստհական։ Տօնելի է օրն նոցա, եւ ոչ տարագրելի. (Նար. ՟Ի՟Բ. ՟Կ՟Ը։)