ՏԱՐԱԺԱՄԵԼ ԱՒՈՒՐ. Խոնարհիլ արեւու, եւ մօտ ի մուտս լինել. երեկոյանալ. որ ըստ յն. լտ. ասի, Օրն սկսաւ խոնարհիլ. օրն խոնարհեցաւ. ժամն արդէն էանց. եւ այլն. օրը անցնիլ սկսիլ.

Օրն սկսաւ տարաժամել։ Ընդ երեկո է, եւ տարաժամեալ է օրս։ Տեղիս անապատ է, եւ օրս տարաժամեալ։ Մինչեւ օրն տարաժամէր։ Իբրեւ ժամ աւուրն ի տարաժամել անկանէր. (Ղկ.։ Մտթ.։ ՟Բ. Մակ. ՟Ը։)

Ի սոյն տարաժամեալ ուրբաթուս. (Զքր. կթ.։)