adj.

spread or sprinkled gently.

adj.

Քաղցր իմն ծաւալեալ. կամ ծաւալօղ զքաղցրութիւն.

Ցօղ քաղցրածաւալ՝ ցանկալի զուարթնոցն. (Շար.։ եւ Գանձ.։)