ն.

ձ. ՔԱՂՑՐԱՁԱՅՆԵԼ ՔԱՂՑՐԱՁԱՅՆԻԼ. Քաղցր ձայնիւ եղանակել.

Ի դաւթայնուագեալ երդի քաղցրաձայնեալ. (Մագ. ՟Ժ՟Ե։)

Ջընար քընար տաւիղ՝ բամբ շարժողին քաղցրաձայնեալ. (Նար. տաղ.։)