adj.

sooting demulcent, emollient;

med.

edulcorant.

adj.

Որ քաղցրացուցանէ, կամ քաղցրացոյց.

Դառնաճաշակ պտղոյն քաղցրացուցիչ. (Շար.։)

Դառնութեան ճաշակացն եղեւ քաղցրացուցիչ. (Շ. թղթ.։)

Ընդ աստի լիաբուղխ գինւոյս (մի՛ փոխանակեր) զըմպելին քաղցրացուցիչ։ Քաղցրացուցանել զջուրսն քաղցրացուցիչ տապովն. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ե։ Վեցօր. ՟Դ։)