չ.

ՔԱՋԱՌՈՂՋԱՆԱԼ. εὑεκτέω sum firma corporis habitu. Տիրապէս առողջանալ. առողջ լինել ամենայնիւ.

Մի՛ ընչաւետանալ ի նոցա տարակուսելն, եւ ո՛չ քաջառողջանալ, եթէ ոչ օգնիցեմ նոցա վիրացն. (Ածաբ. աղք.։)