չ.

ՔԱՋԱՍՐՏԵԼ ՔԱՋԱՍՐՏԻԼ. Քաջասիրտ լինել. քաջալերիլ. արիանալ.

Այլքաջասրտիցէ՛ք, (կամ քաջասրտեցէ՛ք) եւ իջէ՛ք ի վերայ նոցա. (Եփր. թագ.։)

Դեւք զվատասրտութիւն արկանեն. քաջասրտեսցի ի վերայ նոցա. (Եւագր. ՟Ժ՟Ա։)