չ.

ՔԱՋՈՂՋԱՆԱԼ. εὑεκτέω commoda valetudine fruor. որ եւ ՔԱՋԱՌՈՂՋԱՆԱԼ. Քաջառողջ լինել. առոյգ գտանիլ առանց իրիք տկարութեան մարմնոյ.

Մի՛ լիցի ինձ, մի՛ ընչաւետանալ, մի՛ քաջողջանալ. (Ածաբ. աղք.։)