s.

quarantine.

adj. s.

Քառասուն թիւն. քառասուն մի. ՟Խ օր. եւ Քառասնօրեայ.

Ապա քաղցեաւ, այսինքն յետ քառասնեկին լրման ... Տէրն յայտնեաց նմա զքաղցն ի կատարումն քառասներկին։ Եւ ի լընուլ քառասնեկին՝ ըզկերակուր խնդրէր վերջին. (Շ. մտթ. եւ Շ. խոստ.։)

Աստ յտշէ զառաջին քառասնեակ պահոցն։ Կենդանասերութիւն քառասնեակ. (Նախ. օրին.։ Փիլ. լին.։)