cf. ՔԵՌՈՐԴԻ.

Որդւոց եւ քուերորդեաց ժառանգեցուցանել։ Քուերորդւոյն ախմարի։ Քուերորդւոյն մատնէ։ Եւ ո՛չ վանորայք ի քուերորդիս պատսպարէին. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Որ եւ ըստ մարմնոյն եւս ազգակից տեառն՝ քուեր որդիք. (Տօնակ.։)

Եթէ դստերան ազգն հատեալ է, քուերորդւոցն (ազգ) մտանէ Մխ. (դտ.։)