Խարազնազգեաց (թերեւս յն. թռիխինօս ). եւ կամ Գրգլեակս զգեցեալ (ի ռմկ. քռթած կարկըտած բան հագնօղ)

Քռթենաւորին՝ թեզանաւորին, եւ գիսաւորին. (Գանձ ճգն.։)

Թէոդորոս քռթենաւոր, վարդապետ իմատասիրին յովաննու, որ եւ խարազն ի ներքոյ զգենոյր. (Հ. ապր. ՟Ժ՟Է.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քռթենաւոր քռթենաւորք
accusatif քռթենաւոր քռթենաւորս
génitif քռթենաւորի քռթենաւորաց
locatif քռթենաւորի քռթենաւորս
datif քռթենաւորի քռթենաւորաց
ablatif քռթենաւորէ քռթենաւորաց
instrumental քռթենաւորաւ քռթենաւորաւք