adj.

մատուցեալն աստուծոյ իբրեւ կնդրուկ ի ձեռն քրտանց եւ ճգանց եւ աղօթից.

Որոց վաստականուէր քրտնակնդրուկ աղերսիցն յարգմամբ ընկալ զիս. (Նար. ՟Ձ՟Բ։)