adj. s.

ՕՐԱՊԱՀԻ ՕՐԱՊԱՀԻԿ. Որ ինչ պիտի ի պահել զկեանս առ օրին. առօրեայ ոգեպահիկ.

Գնացին (ձուկն օրսալ). զի բերցեն զօրապահի աւուրն. (Եփր. յար.։ Ճ. ՟Գ.։)

Ի գարի սերմանեաց պատրաստեալ զօրապահիկ կերակուր. (Լաստ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Օրապահիկ

Voir tout