s.

genealogy.

s.

γενεαλογία, genealogia Պատմութիւն ազգի՝ ծննդաբանութեամբ. ճիւղագրութիւն՝ որդւոց որդի. րէսմի սինսիլէ

Զյայտարարութիւն մերոյ ազգաբանութեանս։ Ըստ ազգաբանութեանն սեմայ։ Որդի դստեր համածին եղբօր նորա ըստ հաւաստի ազգաբանութեան. (Խոր. ՟Ա. 1։ Յհ. կթ.։ Նար. խչ.։)

Աւետարանչացն ազգաբանութիւնն, կամ առաքելոցն վկայութիւնն։ Զփրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի զըստ մարմնոյ ազգաբանութիւնն գրելով աւետարանիչն. (Աթան. ՟Դ։ Արծր. ՟Ա. 1։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազգաբանութիւն ազգաբանութիւնք
accusatif ազգաբանութիւն ազգաբանութիւնս
génitif ազգաբանութեան ազգաբանութեանց
locatif ազգաբանութեան ազգաբանութիւնս
datif ազգաբանութեան ազգաբանութեանց
ablatif ազգաբանութենէ ազգաբանութեանց
instrumental ազգաբանութեամբ ազգաբանութեամբք