s.

relationship, consanguinity, kin, cognation;
race, family;
likeness, analogy;
զօդք ազգականութեան, the ties of relationship.

s.

συγγένεια, (cognatio) Մերձաւորութիւն ըստ ազգի եւ ցեղի եւ ազգատոհմի. ազգակցութիւն. արենակցութիւն.

Եղիուս յազգականութենէ Արամայ. (Յոբ. ՟Լ՟Բ. 2։)

Ազգականութեան անուամբ պատրեալ։ Որ ի քում հարազատութեան ազգականութենէ տանն Յուդայի։ Որք հարազատ առ ի յարենէցն ազգականութենէ էին մարդիկ. (Խոր. ՟Բ. 71։ Նար. ՟Ի։ Պիտ.։)

Իբրեւ ի թանձրացեալն, Ազգ. ցեղ. տոհմ.

Ել չորրորդ վիճակն որդւոցն Իսաքարու ըստ ազգականութեան իւրեանց։ Այս է ժառանգութիւն ցեղի որդւոցն Դանայ ըստ ազգականութեան իւրեանց. (Յես. ՟Ժ՟Բ։)

Խաղայ սատանայ ընդ մերասեր ազգականութեանս (այս ինքն ազգի մարդկան). (Նար. մծբ.։)

Ազգական. ազգակից.

Հրաժարեալք ի կնոջէ, եւ ի մանկանց, եւ ի մարմնական ազգականութենէ. (Սարգ. ՟գ. յհ.։)

Բնութենակից. համագոյ.

Մին անպատումն ազգականութեանց. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Իսկ նմանութեամբ՝ Որպիսի՛ եւ է մօտաւորութիւն. ընտանութիւն. կցորդութիւն։

Անմահութիւն է ազգականութիւն իմաստութեան. (Իմաստ. ՟Ը. 18։)

Միւռոն՝ ստուգաբանեալ մեկնապէս ըստ մեզ՝ մեռելութեան ազգականութիւն։ Տե՛ս եւ զտպաւոր ստուերին յօրինակին զազգականութիւնն առ ճշմարտութիւնս. (Նար. ՟Ղ՟Գ։ Ոսկ. յհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազգականութիւն ազգականութիւնք
accusatif ազգականութիւն ազգականութիւնս
génitif ազգականութեան ազգականութեանց
locatif ազգականութեան ազգականութիւնս
datif ազգականութեան ազգականութեանց
ablatif ազգականութենէ ազգականութեանց
instrumental ազգականութեամբ ազգականութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չազգականութիւն, ութեան

Voir tout