չ.

Յաթոռ ամբառնալ. գահակալել.

Զնորին իսկ (սատանայի) զօրացեալ պետական իշխանութիւնն, որ երբեմն աթոռացեալն հանգչէր ... քակեաց. (Կիւրղ. ղկ.։)