va.

to make one ill.

ն.

νοσίζω aegrotum facio Տալ ախտանալ. խօթացուցանել. հիւանդացնել. տէրտլի մարազլը էթմէք.

Յառաջ քան զմարմինս՝ զոգիս ախտացուցաք։ Ընդէ՞ր ախտացուցանեմք զանձինս ախտիւ՝ առաւել քան զմարմնոցս դժուարագունաւ. (Եղիշ. խր.։ Ածաբ. աղքատասիր.։)

Կարօղ էին ախտացուցանել զնոսա ախտ մարդկեղէն։ Ախտացուցի զՅուդա արծաթսիրութեամբն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 15։ Ճ. ՟Ա.։)

Մեղքն ախտացուցանեն եւ մեռուցանեն զհոգիս. (Շ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ախտացուցանեմ
դու ախտացուցանես
նա ախտացուցանէ
մեք ախտացուցանեմք
դուք ախտացուցանէք
նոքա ախտացուցանեն
Imparfait
ես ախտացուցանեի
դու ախտացուցանեիր
նա ախտացուցանէր
մեք ախտացուցանեաք
դուք ախտացուցանեիք
նոքա ախտացուցանեին
Aoriste
ես ախտացուցի
դու ախտացուցեր
նա ախտացոյց
մեք ախտացուցաք
դուք ախտացուցէք
նոքա ախտացուցին
Subjonctif
Présent
ես ախտացուցանիցեմ
դու ախտացուցանիցես
նա ախտացուցանիցէ
մեք ախտացուցանիցեմք
դուք ախտացուցանիցէք
նոքա ախտացուցանիցեն
Aoriste
ես ախտացուցից
դու ախտացուսցես
նա ախտացուսցէ
մեք ախտացուսցուք
դուք ախտացուսցջիք
նոքա ախտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ախտացուցաներ
դուք մի՛ ախտացուցանէք
Impératif
դու ախտացո՛
դուք ախտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ախտացուցանիջիր
դուք ախտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ախտացուսջի՛ր
դուք ախտացուսջի՛ք