adv.

cf. ԱԿԱՄԱՅ.

Ակամայաբար ի բաց պարառին յայսմ կենցաղոյս։ Ակամայաբար արկանեն շուրջ զինքեամբք բիւր չարիս։ Ակամայաբար խոստովանել. (Դիոն.։ Ոսկ.։ Պրպմ.։)