adj.

ԱԿԱՆԱԽԻՏ կամ ԱԿԱՆԱԽՏԻՏ. Խիտ առ խիտ յեռեալ պատուական ակամբք. կամ խտտղիչ աչաց. միւճէվկէր. կամ կեօզ գամաշտըրան.

Ոչ ի Լիբանանէ փայտս նոճս, կամ հանդերձս ականախիտս. (Նանայ.։)