adj.

cf. ԱԿԱՆԱՏԵՍ. եւ կամ ընդ ականակերպ. (բառ անստոյգ).

Մեծամեծ իրք՝ որ ի բացուստ ականատեսակ երեւին, իբրեւ սակաւիկ ինչ երեւին. (Վեցօր. ՟Զ։)

ԱԿԱՆԱՏԵՍԱԿ cf. ԱԿԱՆԱԿԵՐՊ.

Յականց շափիւղայ. եւ ոչ ականատեսակք, որ ի թագսն թագաւորաց յարաբարդին. (Պիտառ.։)