adj.

Կարի կամ առաւել ահագին.

Աթոռոց չորից գազանակերպից ահագնագունից. (Գանձրն.։)

adv.

ԱՀԱԳՆԱԳՈՅՆՍ. Կարի ահագին, ահագինս.

Փոխանակ ամպաշուփ տեղալի որոտալոյն ահագնութեան, Աստուած որոտաց առ ձեզ ե՛ւս ահագնագոյնս. (Ագաթ.։)