s.

supplication, entreaty, instance.

s.

ἁπολογία apologia Բան աղերսանաց. մանաւանդ Աղերս ապաբանութեան. պատասխանատուութիւն ըստ իրաւանց. րիճտ. իւղիւր. եւ հագ. իթիզար.

Արձակեցին զնա հրեշտակութեամբ յաղերսաբանութիւնս ի հնարս հայթայթանաց։ (Եղիշ. ՟Գ։)

Առանց փրկանաց եւ աղերսաբանութեան հատուցանելոց են զկորստեանն պարտս. (Սարկ. քհ.։)

Նշանակ չափաւորապէս զօրութեան առաջիկայ իրողութեանցս՝ հանդերձ աղերսաբանութեամբ. (Մխ. դտ.։)

Վայելուչ աղերսաբանութեամբքս զուարճացուցանել զտրտմեալդ ձեր բարեպաշտութիւն. (Պրպմ. ՟Լ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղերսաբանութիւն աղերսաբանութիւնք
accusatif աղերսաբանութիւն աղերսաբանութիւնս
génitif աղերսաբանութեան աղերսաբանութեանց
locatif աղերսաբանութեան աղերսաբանութիւնս
datif աղերսաբանութեան աղերսաբանութեանց
ablatif աղերսաբանութենէ աղերսաբանութեանց
instrumental աղերսաբանութեամբ աղերսաբանութեամբք