s.

ԱՂԻՒՍԱՅՔ կամ ԱՂԻՒՍԵԱՅՔ. Շինուածք կամ կազմածք բագնաց յաղիւսոյ. քէրփիջ՝ թուզլա իլի.

Արկանէին խունկս յաղիւսայս իւրեանց (կամ յաղիւսեայս). (Ես. ՟Կ՟Ե. 3. (յն. յաղիւսս։))

cf. ԱՂԻՒՍԵԱՅ.