s.

summer.

s.

θέρος. aestas Մին ի չորից եղանակաց տարւոյ՝ ջերմ եւ տօթագին. ի ՟Ի՟Ա յունիսի ց՛՟Ի՟Բ. սեպտ. ամառ. եազ. եայ. պրս. դապիսթան. (հյ. տապ)

Ամառն եւ գարուն զտի՛ւ եւ զգիշեր մի՛ դադարեսցեն։ Զամառն եւ զգարուն նոյնպէս եղիցի (այս ինքն յամարան եւ ի գարնան)։ Անցին հունձք, անց ամառն։ Զգարուն եւ զամառն դու ստեղծեր։ Մերձ է ամառն. եւ այլն։

Ամառն ոչ միայն ջեռուցանէ, այլ եւ խորշակահար առնէ. (Յճխ. ՟Դ։)

Յամարան ժամանակի իցէ. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։)

Զբօսանալով յամարան աւուրսն ի վերայ նորա. (Մամիկ.։)

Ամարունս եւ ձմերունս կատարելով. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Այլ զհոլովսն հասարակօրէն ի փոխ առնու ի բառէդ ԱՄԱՐԱՅՆԻ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամառնամուտ

Ամառնային, այնոյ, ոց

Զուգամառնային

Խառնամառն

Խառնամառնեալ

Հաւասարամառն

Voir tout