adv.

Որպէս ամենահնար ճարտարապետ. ամենայն արուեստիւք իմաստութեամբ.

Ի վերայ ծովու հիմունս էարկ ամենահնարապէս եւ կարողաբար. (Սարկ. շարժ.։)